In English

Ossian Eriksson

Enkelt är vackertUtbildning

Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 2018‒2023
Civilingenjörsexamen med inriktning Teknisk fysik
Teknologie masterexamen med huvudområdet elektronik från programmet Systemteknik, reglerteknik och mekatronik

Anställningar

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Linköping, 2023‒
Forskningsingenjör